สกู๊ปพิเศษ 36 แผนที่ชีวิตของพ่อ

                         

 

  

สกู๊ปพิเศษ 36 แผนที่ชีวิตของพ่อ

 

      ๑.  ขอบคุณ ข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ.

      ๒.  อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญา และความกล้าหาญ.

      ๓.  เพื่อนใหม่ คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง  ส่วนเพื่อนเก่า / มิตร คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า.

      ๔.  อ่าน หนังสือธรรมะ ปีละเล่ม.

      ๕.  ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา.

      ๖.   พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มาก ๆ.

      ๗.   รักษาความลับให้เป็น.

      ๘.   ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง.

      ๙.   ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี.

    ๑๐.   ยอมรับ ความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นจริง.

    ๑๑.   หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่.

    ๑๒.  เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนักคิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว.

    ๑๓.  อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์.

    ๑๔.  ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน.

    ๑๕.  อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า ขอโทษ.

    ๑๖.  อย่าอาย หากจะบอกใครว่าไม่รู้.

    ๑๗.  ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอน มันไม่ราบรื่นตลอดทาง.

    ๑๘.  เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป.

    ๑๙.  การประหยัด เป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท.

    ๒๐.  คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต.

    ๒๑.  ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือ ผู้ที่มีการอบรบสั่งสอนที่ดี. 

    ๒๒.  ชีวิตนี้ ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด

    ๒๓.  จงอย่าให้จุดแข็ง เอาชนะจุดอ่อน.

    ๒๔.  เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด.

    ๒๕.  เหรียญเดียวมี ๒ หน้า ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว.

    ๒๖.  อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น.

    ๒๗.  ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน.

    ๒๘.  อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน).

    ๒๙.  ระลึกถึงความตายวันละ ๓ ครั้ง ชีวิตจะมีความสุข มีอภัย มีให้.

    ๓๐.  ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อ ๆ ไปก็ฟิดหมด.

    ๓๑.  ทุกชิ้นงานจะต้อง กำหนดเวลา แล้วเสร็จ.

    ๓๒.  จงเป็น น้ำครึ่งแก้ว ตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด.

    ๓๓.  ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีนบันไดสูง.

    ๓๔.  มนุษย์ทุกคน มีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ.

    ๓๕.  หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม.

    ๓๖.  ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต.

 

                                                                                                                     แหล่งที่มา

                                                                                                                     หนังสือ สนองโอฐสภากาชาดไทย  

                                                                                                                     ฉบับที่ ๑๖๕ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๑ หน้าที่ ๕