นายกมล สุวรรณการ
(Mr. Kamol  Suwannakarn)

  • เลขประจำตัวนิสิต  4989652920
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2549

  • ที่อยู่ 1909 ซ.สุขุมวิท 109  ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

  • เบอร์โทรศัพท์ 081-4563405

  • E-mail: k_kamols@yahoo.com


คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     รอผลคะแนนสอบ

ผลงาน Publication ก่อนและระหว่างการศึกษานอกจากวิทยานิพนธ์

  1. Suwannakran, K., Tangkijvanich, P., Theamboonlers, A., Abe, K., Poovorawan, Y. A novel recombinant of Hepatiits B virus genotypes G and C isolated from a Thai patient with hepatocellular carcinoma. J Gen Virol. 2005 Nov; 86:3027-30.
  1. Suwannakarn, K., Chutinimitkul, S., Payungporn, S., Chieochansin, T., Theamboonlers, A., Amonsin, A., Damrongwatanapokin, S., Le, Q.M., Nguyen, H.H., Poovorawan, Y., 2006. Detection of an Oseltamivir Resistant H5N1 Influenza A Virus Strain. Emerg Infect Dis. (Accepted)
  1. Chutinimitkul, S., Bhattarakosol, P., Srisuratanon, S., Eiamudomkan, A., Kongsomboon, K., Damrongwatanapokin, S., Chaisingh, A., Suwannakarn, K., Chieochansin, T., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y., 2006. H5N1 Influenza A Virus and Infected Human Plasma. EID. 12:1041-1043.
  1. Chutinimitkul, S., Suwannakarn, K., Chieochansin, T., Le, Q.M., Damrongwatanapokin, S., Chaisingh, A., Amonsin, A., Landt, O., Songserm, T., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y. H5N1 Oseltamivir-resistance detection by Real-time PCR using two high sensitivity labeled TaqMan probes. J Virol Methods. (Accepted)