ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

          ผู้เชี่ยวชาญด้าน

          โรคภูมิแพ้  โรคเอดส์ วิทยาภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาวัคซีน (DNA and vector-based vaccine)

Kiat Ruxrungtham

Professor of Medicine

Head, Allergy and Clinical Immunology Division, Dept. of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, and

Deputy Director at the HIV Netherlands, Australia, Thailand (HIV-NAT) AIDS Research Collaboration of the Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRC-ARC), Bangkok, Thailand.

He has worked diligently on HIV/AIDS, allergy and asthma, vaccine development

  •  AIDS: addressing the topic of antiretroviral clinical trials, immunotherapy, drug resistance, pharmacokinetics,CTL epitope mapping, vaccine development.

  • Allergy: research interest on allergic rhinitis, ASA/NSAIDs sensitivity and asthma

  • Asthma: clinical trials, asthma training program

  • Vaccine developments on HIV-1, house dust mite

Advisory and committee member

1. Scientific Review Sub-committee on AIDS Research Fund (Biomedical research), Bureau of University Affairs, Ministry of Education,Thailand

2.     Member of National Sub-committee on HIV/AIDS treatment and care, Bureau of AIDS, TB, and STDs, CDC, Ministry of Public Health,Thailand

3.      Track A (Basic Science) Scientific co-chair, the XV International AIDS Conference will be held in Bangkok, Thailand on July 11-16, 2004

4.      Vaccine Research and Development Sub-Committee, National Vaccine Committee, Ministry of Public Health

Current NIAID NIH grants and other major grant awarded:

1.    1U19AI53741-01A1. Ruxrungtham (PI): Comprehensive International Program for Research on AIDS (CIPRA): HIV Research Program in Thailand and Cambodia. Role: PI

2.     NIH contract NO1-Al-30024.  Walker (PI): HLA Typing and Epitope Mapping Relative to HIV Vaccine Design. Role: Co-investigator

3.     Thai BIOTEC Research Grant awarded: Research & Development on DNA Vaccines for HIV/AIDS and Allergy. Role: PI.

          Publications:  90 publications on HIV/AIDS, allergy and immunology.

          Selected Publications:

1.  Wirach Maek-A-Nantawat, Supranee Buranapraditkun, Jettanong Klaewsongkram, Kiat Ruxrungthum. Increased Interleukin-17 Production Both in Helper T Cell Subset Th17 And CD4-Negative T Cells in Human Immunodeficiency Virus Infection. Viral  Immunology 2007; 20:66-

2.  75.Asasutjarit R, Lorenzen SI, Sirivichayakul S, Ruxrungtham K, Ruktanonchai U, Ritthidej GC. Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta Potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-Hugag Transfection. Pharm Res. 2007 Mar 24.

3.  Boom J, Kosters E, Duncombe C, Kerr S, Hirschel B, Ruxrungtham K, de Mast Q, Kosalaraksa P,Ulbolyam S,Jupimai T, Ananworanich J; Staccato Study Group. Ferritin levels during structured treatment interruption of highly active antiretroviral therapy. HIV Med. 2007Sep;8(6):388-95

4.  Autar RS, Wit FW, Sankote J, Sutthichom D, Kimenai E, Hassink E, Hill A, Cooper DA, Phanuphak P, Lang JM, Burger DM, Ruxrungtham  K. Ketoconazole is inferior to ritonavir as an alternative booster for saquianavir in a once daily regimen in Thai HIV-1 infected patients. AIDS. 2007 Jul 31; 21(12):1535-9.

5.  Madruga JV, Berger D, McMurchie M, Suter F , Banhegyi D, Ruxrungtham K, Norris D, Lefebvre E, de Bethune MP, Tomaka F, De Pauw M, Vangeneugden T, Spinosa-Guzman S; TITAN study group. Efficacy and safety of darunavir-ritonavir compared with that of lopinavir-ritonavir at 48 weeks in treatment-experienced, HIV-infected patients in TITAN: aransomised controlled phase III trial. Lancet. 2007 Jul 7:370(9581):49-58.

6.  Ananworanich J, Hirschel B, Sirivichayakul S , Ubolyam S, Jupimai T, Prasithsirikul W. Chetchotisakd P, Kiertiburanakul S, Munsakul W, Raksakulkarn P, Tansuphasawadikul S, Schutz M, Snowden W, Ruxrungtham K; Staccato Study Team. Absence of resistance mutations in antiretroviral-naive patients treated with ritonavir-boosted saquinavir. Antiver Ther.2006;11(5):631-5

7.  Boyd MA, Dixit NM, Siangphoe U, Buss NE, Salgo MP, Lange JM, Phanuphak P, Cooper DA, Perelson AS, Ruxrungtham K. Viral decay dynamics in HIV-infected patients receiving ritonavir-boosted saquinavir and efavirenz with or without enfuvirtide: a randomized, controlled trial (HIV-NAT 012). J infect Dis. 2006 Nov 1;194(9):1319-22. Epub2006 Sep 25.

8.  Siripassorn K, Charoenwongse P, Ruxrungtham K. Three suitable antigens for delayed-type hypersensitivity skin testing in a tropical country like Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol. 2006 Jun-Sep;24(2-3):143-52.

9.  Chetchotisakd P, Anunnatsiri S, Kiertiburanakul S, Sutthent R, Anekthananon T, Bowonwatanuwong C, Kowadisaiburana B, Supparatpinyo K, Supparatpiho K,  Horsakulthai M  Chasombat S, Ruxrungtham K; Study Team. High rate multiple drug resistances in HIV-infected patients failing nonnucleoside reverse transcriptase AIDS Care (Chic III). 2006 Dec;5(4):152-6

10. Lolekha R, Sirivichayakul S, Siangphoe U, Pancharoen C, Kaewchana S, Apateerapong W, Mahanontharit A, Chotpitayasunondh T, Ruxrungtham K, Phanuphak P, Ananworanich J. Resisance to dual nucleoside reverse-transcriptase inhibitors in children infected with HIV clade A/E. Clin infect Dis. 2005 Jan 15;40(2):309-12. 2004 Dec 21.

11. Nuesch R, Ananworanich J, Sirivichayakul S, Ubolyam S, Siangphoe U, Hill A Cooper D, Lange J, Phanuphak P, Ruxrungtham K. Development of HIV with drug resistance after CD4 cell count-guided structured treatment interruptions in patients treated with highly active antiretroviral therapy after dual-nucleoside analogue treatment. Clin Infect Dis. 2005 Mar 1;40(5):728-34. Epub 2005 Feb 4.   

12. Ananworanich J, Chantaphakul H, Teeratakulpisarn S, Siangphoe U, Ubolyam S, Chuenyam T,Ungsedhaphan C, Lange J, Cooper D, Phanuphak P, Ruxrungtham K. No effect of interleukin-2 on lgE levels given in addition to antiretroviral therapy  in HIV-infected adults with CD4 > 300 cells/mm3. Asian Pac J Allergy Immunol. 2005 Ma; 23(1):23-8.

13. Ananworanich J, Kosalaraksa P, Hill A, Siangphone U, Bergshoeff  A, Pancharoen C. Engchanil C, Ruxrungtham K, Burger D; HIV-NAT 017 Study Team. Pharmacokinetics and 24-week efficacy/safety of dual boosted saquinavir/lopinavier/ritonavir in nucleoside-pretreated children. Pediatr Infect Dis J. 2005 Oct;24(10):874-9.

14. Ruxrungtham K, Brown T, Phanuphak P. HIV/AIDS in Asia. Lancet. 2004; 364 :69-82

15. Klaewsongkram J, Ruxrungtham K, Wannakrairot P, Ruangvejvorachai P. Phanupak P. Eosinophil count in nasal mucosa is more suitable than the number of ICAM-1 positive nasal epithelial cells to evealuate the severity of house dust mite-sensitive allergic rhinitis: a clincal correlation study. Int Arch Allergy Immunol. 2003 Sep;132(1):68-75.

16. Sirivichayakul S, Ruxrungtham K, Ungsedhapand C, Techasathit W, Ubolyam S, Chuenyam T, Emery S, Cooper D, Lange J, Phanuphak P. Nucleoside analogue mutations and Q151M in HIV-1 subtype A/E infection trested with nucleoside reverse transcriptase inhibitors. AIDS. 2003;17:1889-96.

17. Ariyoshi K, Promadej N, Ruxrungtham K, Sutthent R. Toward improved evaluation of cytotoxic T-lymphocyte (CTL)-inducing HIV vaccines in Thailand. AIDS Res Hum Retroviruses. 2002 Jul 1;18(10):737-9. No abstract available.

18. Sirivichayakul S, Chantratita W, Sutthent R, Ruxrungtham K, Phanuphak P, Oelrichs RB. Survey of reverse transcriptase from the heterosexual epidemic of human immunodeficiency virus type 1 CRF01_AE in Thailand from 1990 to 2000. AIDS Res Hum Retroviruses. 2001 Jul 20;17(11):1077-81.

19. Nookhai S, Ruxrungtham K, Phanuphak P, Oelrichs R. Prevalence of CCR2-641, SDF1-3'A and CCR5-Delta32 alleles in healhy Thais. Eur J Immunogenet. 200 ; 27:153-7.

20. Suwatanapongched P, Laohapand P, Ohmoto Y, Ruxrungtham K, interleukin-1beta level in gingival crevicular fluid of patients with active periodontitis, Asian Pac J Allergy Immunol. 2000 Dec,18(4):201-7.

21. Wongtim S, Silachamroon U, Ruxrungtham K, Udompanich V, Limthongkul S, Charoenlap P, Nuchprayoon C. interferon gamma for diagnosing tuberculous pleural effusions, Thorax. 1999 Wct;54(10):921-4.

22. Ruxrungtham K, Boone E, Ford H Jr, Driscoll JS, Davey RT Jr, Lane HC. Potent activity of 2'-beta-fluoro-2',3'-dideoxyadenosine against human immunodeficiency virus type 1 infection in hu-PBL-SCID mice. Antimicrob Agents Chemother. 1996 Wct;40(10):2369-74.