นาย เมธี ศรีประพันธ์
(Mr. Methee Sriprapun)

  • เลขประจำตัวนิสิต  5087782920
  • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2550

  • ที่อยู่ 488 ราชเทวี อพารต์เม้นท์  เพชรบุรี 18 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10440

  • เบอร์โทรศัพท์ 087-0311339

  • E-Mail  Methee_may@hotmail.com

               metheemay@gmail.com

               Methee_sriprapun@yahoo.com


 

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     508  

Education history                 

                        1996    :           Graduated from Rattanasuksa School  ,Banmi,   Lopburi

(primary school)

                        1999    :           Graduated from Winitsuksa School , Lopburi(M.3)

                        2002    :           Graduated from  Pibulwittayalai School,Lopburi(M.6)

                        2006    :           B.Sc. (2nd class honors)  Medical technology

Faculty of Allied Health Science,

                                                Chulalongkorn University.

                        2007    :           Passed Medical Technologist’s License

                                                Examinations.

Education now                       Ph.D. student in Biomedical Science,

                                                Faculty of Faculty of Graduate School, Chulalongkorn

University , Thailand.(Since 2007)

Advisor                                   Asst. Prof. Wanla Kulwichit

                                                Infectious Unit, Faculty of Medicine ,

                                                Chulalongkorn University.

Scholarships                          

 2007 : Chulalongkorn University Graduate School's Scholarship for Highly-Qualified Students - Celebrating His Majesty The King's 72-year Jubilee Chulalongkorn University. (Since 2007)

Training and attended in conferences

2006    Siriraj-Rama Conference “Together   Towards Excellence in  Health Care at Queen Sirikit Convention Center Bangkok.  (18-21 April 2006)

2007                           

1. Attended in NSTDA Annual Conference “NAC2007” :In topic  about Dengue infection at NSTDA, Thailand.(29-30  March 2007)

2.Proteomics workshop conference at BIOTEC ,Thailand.(30 April-1 May 2007)

3. Attended in “MM Day” The knowledge of Multiple Myeloma at Khamolthip room, Siam-City Hotel BKK.; 12 May 2007.

4. Attended in “ 1st National Congress on Stem Cell Research” at Miracle Grand Convention Hotel, BKK ; 5-6 July 2007. 

5. Attended in “2nd Thailand-Japan Joint Forum on Infectious diseases” at Siam City Hotel,Bangkok,Thailand  ; 8 October 2007.

6. Attended in “Chula Medical Expo 2007” at Faculty of Medicine Chulalongkorn University,Thailand ; 15-19 October 2007.

7. Attended in “The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress : The interface of chemistry and biology in the “omics” era :environment & health and drug discovery, at Shangri-la hotel,Thailand; 25-29 November 2007.

8. Attended in The special seminar “CISH HER2: A practical test for management of breast cancer”, Gibthai training center,Bangkok; 26 November 2007.

Poster presentation

2006

Poster Presentation in    3rd CU-TU Medical Technology Research Presentation at Faculty of  Allied Health Science, Chulalongkorn University.(19 October 2006)

2007

Poster Presentation in 31st Medical  Technology Conference (AMTT) at  Lotus Pang Soun Khaw Hotel , Chang Mai.(25- 27 April 2007)

Teaching experience

2006

Guest lecture in topic : Case study of waste management in “ Introduction to environment toxicology” .

Research history (In  Bachelor’s degree) 

Effect of vitamin E supplementation on lipid peroxidation and antioxidant status in thalassemia traits.

Research interested now (In graduate school)

Pathogenesis and diagnosis of Dengue infection 

 

******************************