ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

"ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ได้รับรางวัล ทุนวิจัยแกนนำ ปี 2554"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ได้รับเกียรติคุณศาสตราภิชาน
ศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554"