น.ส. สลิล  ชุตินิมิตกุล
(Ms. Salin  Chutinimitkul)

 • เลขประจำตัวนิสิต 4689699120

 • ปีที่เริ่มต้นศึกษา พ.ศ. 2546

 • โปรแกรมการศึกษา แบบ 2(1)

 • ที่อยู่ 852 จรัญสนิทวงศ์ 75 ซอย 6 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

 • เบอร์โทรศัพท์ 06-6660391

 • E-mail: aom_sal@yahoo.com


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ทุนการศึกษา

 • ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 5 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)     547

Qualify Examination

-

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548

โครงร่างวิทยานิพนธ์

Oseltamivir-resistant detection of Avian influenza H5N1 and molecular genetics of influenza A virus in Thailand

ผลการสอบ ผ่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549

ผลงาน Publication ก่อนและระหว่างการศึกษานอกจากวิทยานิพนธ์

 1. Chutinimitkul, S., Payungporn, S., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y., 2005. Dengue typing assay based on real-time PCR using SYBR Green I. J Virol Methods. 129: 8-15.
 2. Payungporn, S., Phakdeewirot, P., Chutinimitkul, S., Theamboonlers, A., Keawcharoen, J., Oraveerakul, K., Amonsin, A., Poovorawan, Y., 2004. Single-step multiplex reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for influenza A virus subtype H5N1 detection. Viral Immunol. 17, 588-593.
 3. Payungporn, S., Chutinimitkul, S., Chaisingh, A., Dumrongwantanapokin, S., Chantanee, B., Amonsin, A., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y., 2006. Single step multiplex real-time RT-PCR for H5N1 influenza A virus detection. J Virol Methods. 131:143-147.
 4. Payungporn, S., Chutinimitkul, S., Chaisingh, A., Damrongwantanapokin, S., Nuansrichay, B., Pinyochon, W., Amonsin, A., Donis, R.O., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y., 2006. Discrimination between Highly Pathogenic and Low Pathogenic H5 Avian Influenza A Viruses. EID. 12: 700-701.
 5. Phakdeewirot, P., Payungporn, S., Chutinimitkul, S., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y., 2006. Prevalence and molecular characterization of the polymerase gene of gibbon lymphocryptovirus. J Med Primatol. 35:136-143.
 6. Chieochansin, T., Chutinimitkul, S., Payungporn, S., Theamboonlers, A., Tangkijvanich, P., Komolmit, P., Poovorawan, Y. Comparison between different methods for YMDD mutation detection in Hepatitis B virus. Tohoku J Exp Med. 210:67-78.  
 7. Chutinimitkul S, Sa-nguanmoo P, Poovorawan Y. The Second Phase After H5N1 Avian Influenza Virus Infection: The Three-Wave Spread in Thailand. A Rising Pandemic in Asia and Beyond? World Scientific Publishing Paul A Tambyah and Ping-Chung Leung
 8. Amonsin, A., Chutinimitkul, S., Pariyothorn, N., Songserm, T., Damrongwatanapokin, S., Chaisingh, A., Meemak, N., Sirivan, P., Puranaveja, S., Jam-on, R., Sae-Heng, N., Payungporn, S., Theamboonlers, A., Tantilertcharoen, R., Suradhat, S., Thanawongnuwech, R., Poovorawan, Y., 2006. Genetic characterization of Influenza A viruses (H5N1) isolated from 3rd wave of Thailand AI outbreaks. Virus Research (In press)
 9. Chutinimitkul, S., Payungporn, S., Chieochansin, T., Suwannakarn, K., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y. The spread of avian influenza H5N1 virus. J Med Assoc Thai. (Accepted)
 10. Suwannakarn, K., Chutinimitkul, S., Payungporn, S., Chieochansin, T., Theamboonlers, A., Amonsin, A., Damrongwatanapokin, S., Le, Q.M., Nguyen, H.H., Poovorawan, Y., 2006. Detection of an Oseltamivir Resistant H5N1 Influenza A Virus Strain. Emerg Infect Dis. (Accepted) 
 11. Songserm, T., Amonsin, A., Jam-on, R., Sae-Heng, N., Pariyothorn, N., Payungporn, S., Theamboonlers, A., Chutinimitkul, S., Thanawongnuwech, R., Poovorawan, Y., 2006. Fatal Avian Influenza A H5N1 in a Dog. Emerg Infect Dis. (Accepted)
 12. Chutinimitkul, S., Songserm, T., Amonsin, A., Payungporn, S., Suwannakarn, K., * Damrongwatanapokin, S., Chaisingh, A., Nuansrichay, B., Chieochansin, T., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y., 2006. New strain of H5N1 influenza virus in Thailand. Emerg Infect Dis. (Submitted)
 13. Amonsin, A., Songserm, T., Chutinimitkul, S., Jam-on, R., Sae-Heng, N., Pariyothorn, N., Payungporn, S., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y., 2006. Genetic characterization of Influenza A virus (H5N1) derived from naturally infected domestic cat and dog. J Gen Viro. (Submitted)

ผลงาน Publication จากวิทยานิพนธ์

 1. Chutinimitkul, S., Bhattarakosol, P., Srisuratanon, S., Eiamudomkan, A., Kongsomboon, K., Damrongwatanapokin, S., Chaisingh, A., Suwannakarn, K., Chieochansin, T., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y., 2006. H5N1 Influenza A Virus and Infected Human Plasma. EID. 12:1041-1043.

 2. Chutinimitkul, S., Suwannakarn, K., Chieochansin, T., Le, Q.M., Damrongwatanapokin, S., Chaisingh, A., Amonsin, A., Landt, O., Songserm, T., Theamboonlers, A., Poovorawan, Y. H5N1 Oseltamivir-resistance detection by Real-time PCR using two high sensitivity labeled TaqMan probes. J Virol Methods. (Accepted)

ผลงานนิสิต (อื่นๆ )

 1. รางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานวิจัยนิสิตประเภทหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต งานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 47 ปี 2549.

 2. Poster Presentation: “Single Step Multiplex Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) for Influenza A Virus Subtype H5N1 Detection”, The 5th Princess Chulabhorn International Science Congress “Evolving Genetics and Its Global Impact” on August 16-20, 2004, Bangkok,Thailand.

 3. Participate in Poster Presentation: “Outbreaks of H5N1 Avian Influenza A Virus in Thailand”, The 12th ASEAN Pediatric Federation Conference “Impact of Child Care on Adult Diseases”on November 26-28, 2004, Chonburi, Thailand.

 4. Poster Presentation:  “Dengue typing assay based on real-time PCR using SYBR Green I” ,RGJ-Ph.D. Congress VI, on April 28-30, 2005, Chonburi, Thailand.

 5. Poster Presentation “Dengue typing assay based on real-time PCR using SYBR Green I”, The 5th Awaji international forum on infection and immunity,  Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island, Hyogo, Japan on September 5-8, 2005.

 6.  Oral Presentation “H5N1 Oseltamivir resistance detection”, TRF Senior Research Scholar seminar of Prof.Yong Poovorawan, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, on January 27, 2006.

 7. Oral Presentation “Dengue typing assay based on real-time PCR using SYBR Green I”, RGJ Seminar Series XVIII : Biomedical Sciences Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.May 10, 2006.