รศ.ดร. วินัย  ดะห์ลัน
     (Assoc Prof. Winai Dahlan, Ph.D)

 •  ตำแหน่ง
  • รองศาสตราจารย์
  • Dean, Faculty of Allied Health Sciences
  • Director, the Halal Science Center
 • วุฒิการศึกษา M.D.: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • ที่ทำงาน Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University 154 Rama I street, Prathumwan, Bangkok 10330, Thailand
 • เบอร์โทรศัพท์ 66-2218-1076 , โทรสาร 66-2218-1076
 • Email: winaidahlan@yahoo.com , winaidahlan@halalscience.org , winaidahlan@hotmail.com

 

EDUCATION:

- B.Sc. Biochemistry, Chulalongkorn University, Thailand, 1975

- M.S. Nutrition, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand, 1982

- Docteur en Biologie Medicale Appliqué (grand distinction), Faculty of Medicine and Pharmacy,

- Université Libre de Bruxelles, Belgium, 1989 

SCIENTIFIC TRAININGS/VISITS

- In ~ 40 countries  worldwide

PUBLICATIONS

 • -More than 30 original research articles published internationally/locally

 • More than 50 reviewed scientific articles published internationally /locally 

 • 15 books

 • > 2,000 pieces of articles in science and technology including food and nutrition writing weekly in 3 magazines, 1989-  

          Present

         EMPLOYMENTS

 • Dean, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University , 2000-Present (2 terms)

 • Director, The Halal Science Center, Chulalongkorn University, 2004-Present

 • Head, The Lipid and Fat Sciences Research Center, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University,     1995-Present

 • Invited Lecturer, Chulalongkorn University, Mahidol University, Srinakarinwiroj University, Burapa University, Chiangmai University, Chulachomklao Royal Military Academy, etc. 1995-Present

ACADEMIC ACTIVITIES

 • Member, Sub-commission on Planning and Development of Higher Education, Commission on Higher Education, Ministry of Education, 2005-Present

 • Member, Food Committee, Ministry of Public Health, 2003-Present

 • Member, Committee on Halal Food Industries Development (HAFID), Ministry of Prime Minister, 2002-Present

 • Chairman, Subcommittee on Halal-GMP/HACCP Food Standard, HAFID, Ministry of Prime Minister, 2003-Present

 • Member, Committee on Recommended Dietary Intake for Thai People (Thai RDA), Department of Health, Ministry of Public Health, 2000-Present

 • Chairman, Subcommittee on Fats and Carbohydrate, Thai RDA, Department of Health, Ministry of Public Health, 2000-Present

 • Member, Subcommittee on Genetically Modified Organism, Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, 2000-2004

 • Member, Subcommittee on Health Foods and Supplements, Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, 2000-2004

 • Member, Executive Committee, The Nutrition Association of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhorn, 1996-2000, 2005-Present

 • Member, Executive Committee, Association of Geriatrics and Gerontology of Thailand, 2003-Present

 • Consultant, The Institute for Halal Food Standard of Thailand, The Central Islamic Committee of Thailand, 2003-Present

 • Ex-Consultant on Special Food Menus, 13th Asian Games, December 1998

 • Ex-Consultant on Special Food Menus, 7th Fespic Games, January 1999

 • Ex-Consultant on Special Food Menus, 20th World Scout Jamboree, January 2004

 • Member, Islamic Committee of Bangkok Metropolitan, 1999-Present (2 terms)

 • Etc.

HONOURS AND AWARDS

 • Abstract award, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), 9th Congress of ESPEN, Barcelona, Spain, Sep 1987

 • Lecturer of the Year 2001, Chulalongkorn University

 • Alumnus of the Year 2005, Alumni of Faculty of Science, Chulalongkorn University

 • Malaysia’s Halal Journal Award of Best Innovation in Halal Industry 2006 (for the Halal Science Center, Chulalongkorn University)