รับสมัครงาน

                         

 

  

รับสมัครงาน

  • หน่วยวิจัยมะเร็ง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร ำแหน่ง : นักวิยาศาสตร์ นักวิจัย "Medical Oncology" Click ท่านที่สนใจ : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมจิตย์ ตึก ว่องวานิช ชั้น 4 โทร. 02-2564533